ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η διοίκηση του ξενοδοχείου, πιστεύοντας στη σημασία της ποιότητας του περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του τουρισμού προχώρησε στην εφαρμογή εξειδικευμένου συστήματος για τη διαχείρισή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001.

Υιοθετώντας στοχευμένη περιβαλλοντική πολιτική και εφαρμόζοντας όλα τα μέτρα που προβλέπονται στο ISO 14001 βελτιώνουμε τα υψηλά πρότυπα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας όλα αυτά τα χρόνια και παράλληλα συμβάλλουμε στη μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Όλα τα χρόνια λειτουργίας μας, παραμείναμε πιστοί στη παράδοση της ελληνικής φιλοξενίας προσφέροντας στους πελάτες μας ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες διαρκώς εξελίσσονται και βελτιώνονται.

Αξιοποιώντας τα πρότυπα του συστήματος ISO 14001, συνδυάζουμε την προσφορά υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών με τη χρηστή ενεργειακή διαχείριση όχι μόνο στις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά και στις κτηριακές υποδομές μας.

Δεν διστάζουμε να πραγματοποιήσουμε όσες ενεργειακές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών πόρων απαιτούνται προσβλέποντας στη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ:

  • Ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης υλικών (γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο, κ.λπ.). μέσω προμήθειας ειδικών κάδων κομποστοποίησης των βιολογικών απορριμμάτων του ξενοδοχείου.
  • Εγκατάσταση συστήματος αφαλάτωσης για τον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού από το δίκτυο ύδρευσης (χρησιμοποιώντας υφάλμυρο νερό παράγουμε πόσιμο, κατάλληλο για ύδρευση και άρδευση αλλά και για χρήση σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις).
  • Εγκατάσταση Φ/Β πλαισίων που όχι μόνο επιτρέπουν την αυτόνομη λειτουργία του συστήματος αφαλάτωσης αλλά επιπλέον διοχετεύουν ενέργεια στο ξενοδοχείο.
  • Αντικατάσταση, σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, των συμβατικών λαμπτήρων φωτισμού με νέους, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
  • Χρήση ενεργού οξυγόνου και κατάργηση του χλωρίου για την απολύμανση των νερών της πισίνας προκειμένου τα κατάλοιπα ύδατα από την πλύση των φίλτρων να είναι εύκολα ανακυκλώσιμα και κατάλληλα για άρδευση.
  • Χρήση βιολογικών, ανακυκλώσιμων και τοπικών προϊόντων σε όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.
EL