ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2022

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - MΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Studio για 2
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ €130.00
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ €153.00
Studio για 3
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ €153.00
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ €175.00
Διαμέρισμα για 3
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ €153.00
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ €175.00
Διαμέρισμα για 4
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ €107.00
ΙΟΥΝΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ €€115.00
EL